Tysiące młodych zmierzają nad Lednicę

Choć XII Ogólnopolskie Spotkania Młodych nad Lednicą oficjalnie startują o godz. 17, pola lednickie już od 8 rano zapełniają się tysiącami młodych pielgrzymów.

Drogi dojazdowe nad Lednicę odchodzące od trasy Poznań-Gniezno i od stacji kolejowej Lednogóra od kilku godzin obstawiają policjanci i służby porządkowe organizatorów. Autobusy i samochody są kierowane na polne parkingi, a kolumny młodych na pola wokół wzgórza, na którym stoi Brama III Tysiąclecia.

Organizatorzy spodziewają się nawet 80 tys. pielgrzymów i jeżeli pola będą się zapełniały w takim tempie, to te przewidywania mogą się spełnić.

Tematem przewodnim XII Ogólnopolskich Spotkań Młodych jest przyjaźń. Młodym, którzy jutro od samego rana będą zapełniali lednickie pola, mają przyświecać słowa, którymi zwracał się do swoich uczniów sam Jezus: "Nazwałem was przyjaciółmi".

W zaproszeniu na tegoroczne spotkanie, jego główny organizator ojciec Jan Góra napisał: "Na Lednicę zapraszam jak zawsze wszystkich, ale szczególnie tych, którzy pragną znaleźć przyjaciela lub za swojego przyjaciela szczególnie się pomodlić. Zapraszam tych, którzy będąc w narzeczeństwie, poważnie traktują swoje życie i swoją przyszłość, i pragnęliby w przyjaźni przez nie przejść. Wreszcie tych, którzy pragnęliby wymodlić sobie przyjaciela".

Pielgrzymi są witani przez organizatorów krówkami. Po wpłaceniu symbolicznej opłaty 5 zł, każdy uczestnik spotkania otrzymuje książeczki z Listami św. Pawła oraz stalowe repliki krzyża i rybek. Rybki są w kompletach po dwie. - Jedną należy zatrzymać, a drugą dać przyjacielowi. Tak żeby idea lednicka się rozpowszechniała - tłumaczy ojciec Góra.

Większość z 60-80 tys. pielgrzymów spełni zapewne prośbę ojca Góry i zabierze ze sobą białe maski z papieru. Podczas Nabożeństwa Prawdziwego Oblicza młodzi zdejmą je z twarzy, co będzie miało symbolizować stanięcie w prawdzie przed Jezusem.

Nad Lednicę zjadą nie tylko dziesiątki tysięcy młodych ludzi, ale też hierarchowie Kościoła katolickiego. Swój przyjazd zapowiedzieli m.in. arcybiskupi metropolici: warszawski Kazimierz Nycz, gnieźnieński Henryk Muszyński i poznański Stanisław Gądecki. Ten pierwszy przyjeżdża z Warszawy z "misją specjalną" - będzie osobiście kwestował na budowę Świątyni Opatrzności Bożej.

Nad Lednicę można dostać się pociągiem (do stacji Lednogóra, a potem kawałek pieszo) lub samochodem (trasą Poznań-Gniezno, zjazd w oznaczonym miejscu). Samochody można zostawiać we wskazanych miejscach na polach.

Pokaż jak kibicujesz! Wyślij zdjęcia i filmy na EuroAlert24