"P": Ucieczka zagranicy z polskiego rynku obligacji

Tak dużej ucieczki od polskich papierów dłużnych nie było od lat. W marcu i kwietniu inwestorzy zagraniczni wycofali z naszego rynku prawie 8 mld zł - czytamy w "Parkiecie".

Gazeta, powołując się na najbardziej aktualne dane Ministerstwa Finansów podaje, że w kwietniu portfel polskich obligacji będący w posiadaniu zagranicznych inwestorów zmniejszył się o 2,7 mld zł (do 66,6 mld zł). W marcu spadek ten był jednak jeszcze większy i wyniósł aż 5,2 mld zł.

Jeśli spojrzymy na dane historyczne, to okaże się, że zagraniczni inwestorzy nie uciekali w takim tempie (7,9 mld zł w dwa miesiące) co najmniej od połowy 2004 roku.

- To jest poważny problem dla naszego rynku długu. Kiedyś duży popyt z zagranicy silnie stymulował wzrost cen obligacji - mówi cytowany przez dziennik Leszek Mielczarek z firmy DM ECM. Ryszard Trepczyński, zarządzający funduszami obligacji w Pioneer Pekao TFI przyznaje, że rzeczywiście nie jest dobrze.

Dlaczego zagranica odwraca się od naszych obligacji - pyta "Parkiet". Zdaniem większości analityków to wina silnego złotego oraz jastrzębich komentarzy Rady Polityki Pieniężnej. Są jednak i tacy, którzy mówią, że zagraniczne banki wycofują się też z innych rynków. Więcej w "Parkiecie".