Klich: koniec z poborem do wojska

- Od przyszłego roku w wojsku będą służyć tylko ochotnicy - zapowiedział w Lublinie minister obrony narodowej Bogdan Klich.

Minister wizytując 3 Brygadę Zmechanizowaną oznajmił, że rząd chce, aby pobór do wojska w grudniu tego roku był ostatnim. Żołnierze z ostatniego poboru zakończyliby służbę we wrześniu 2009 roku.

Jednocześnie rozszerzona byłaby baza naboru do służby nadterminowej. Mogliby w niej służyć także rezerwiści. Na wizytowanej przez ministra Lubelszczyźnie jest szczególnie duży odsetek rezerwistów zgłaszających się do służby nadterminowej

Klich powiedział także, że MON chce, aby do tej służby mogli zgłaszać się żołnierze, którzy skończyli 30 rok życia. Obecnie mogą to robić 25 - latkowie.

Kolejną zmianą byłoby skrócenie okresu służby zasadniczej, który uprawniałby do wstąpienia do służby nadterminowej. Według ministra odpowiedni czas to zaledwie 3 miesiące, a nie aż 9 miesięcy, jak obecnie.

W czasie wizyty w Lublinie Klich potwierdził także, że rząd zlikwiduje Agencję Mienia Wojskowego, a jej własność przekaże za darmo samorządom lokalnym, a od 1 stycznia powstanie Agencja Uzbrojenia, której zadaniem będzie wyposażenie armii w najnowocześniejszy sprzęt wojskowy.