Tak będą wyglądać okolice Stadionu Narodowego

Piesza promenada, miejski plac o rozmiarach Rynku Starego Miasta, zintegrowany terminal łączący stacje kolei, metra i przystanek tramwajowy oraz 160-metrowy biurowiec w miejscu dzisiejszego dworca PKS - taką wizję przedstawili architekci, którzy wygrali konkurs na zaplanowanie okolic Stadionu Narodowego. Tylko część tej zabudowy będzie gotowa na Euro 2012.

Zobacz inne nagrodzone projekty

To był największy konkurs urbanistyczny w historii Warszawy. Architekci dostali zadanie zaplanowania zabudowy na prawie 40 hektarach pomiędzy al. Zieleniecką, Targową, linią kolejową, Wybrzeżem Szczecińskim i al. ks. J. Poniatowskiego.

- Zorganizowaliśmy konkurs wspólnie z miastem i PKP, bo choć spora część to nasz teren, to nie chcieliśmy narzucać Warszawie, jak ma wyglądać spora część miasta - mówił minister sportu Mirosław Drzewiecki. Tłumaczył, że tylko we współpracy wszystkich władających tym terenem może powstać spójny projekt.

Konkurs wygrało konsorcjum pracowni JEMS Architekci i Dawos urbanisty Krzysztofa Domaradzkiego.

- Wyraźnie rozgraniczyliśmy tereny miejskie i tereny parkowe. Nowa Praga, z intensywną zabudową i jednym wieżowcem powstanie w sąsiedztwie Portu Praskiego, w którym też prawdopodobnie powstanie intensywna zabudowa - opowiadał Domaradzki.

- Staraliśmy się maksymalnie powiązać przedpole Stadionu Narodowego z Parkiem Skaryszewskim, dlatego od strony al. Zielenieckiej zaplanowaliśmy dużo zieleni - dodał Maciej Miłobędzki, architekt JEMS.

Duży nacisk architekci położyli na stworzenie terminalu komunikacyjnego łączącego planowaną stację drugiej linii metra, kolejowy dworzec Stadion i przystanek tramwajowy. Docelowo dworzec ma obrosnąć biurami i sklepami. Obok dworca powstanie centrum kongresowe dla 8 tys. ludzi i pięciogwiazdkowy hotel, a pomiędzy tymi budynkami a stadionem - hala widowiskowo-sportowa na 20 tys. ludzi. Przed halą zaplanowano wielki miejski plac.

- Projekt mi się podoba, bo to żyjący kawałek miasta. Przerażała mnie wizja samotnego stadionu schowanego w niecce. Od ponad roku do ratusza zgłaszają się inwestorzy zainteresowani budową hali kongresowej. Teraz będę mogła wskazać im świetne miejsce - cieszyła się Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Jednym z warunków konkursu była możliwość etapowej realizacji zabudowy. Żeby zbudować wszystkie planowane obiekty, potrzeba nawet 4 mld. zł! Tylko niektóre budynki będą gotowe na piłkarskie mistrzostwa Europy w 2012 r. - Najszybciej będą mogły powstać inwestycje prywatne, takie, jak na przykład hotel - mówił Michał Borowski, prezes spółki Narodowe Centrum Sportu przygotowującej budowę Stadionu Narodowego. - Wyobrażam sobie, że w marcu wspólnie z przedstawicielami miasta na targach nieruchomości w Cannes zaprezentuję potencjalnym inwestorom model tego terenu.

Uzasadnienie werdyktu jury, które jako zwycięzców konkursu wskazalo konsorcjum firm JEMS Architekci oraz Dawos.:

Pracę cechuje pragmatyzm zaproponowanych rozwiązań. Wyróżnia się ona czytelną kompozycją urbanistyczną opartą o promenadę pieszą równoległą w swym przebiegu do al. Zielenieckiej. Promenada ta pozwala wygodnie skomunikować rejon ronda Waszyngtona z rejonem ul. Targowej, a jednocześnie uzyskać dostęp do zespołu Stadionu Narodowego, hali widowiskowej oraz zespołu wystawienniczo-biurowego wytwarzającego obszar o dużej intensywności rozbudowy w rejonie przystanku kolejowego Stadion. Atrakcyjnym rozwiązaniem jest wytworzenie wysokosprawnego węzła komunikacyjnego opartego o wykorzystanie szynowych środków transportu (kolej, metro, tramwaj) oraz kreacja placu miejskiego z wykorzystaniem tego węzła wymiany ruchu. Zabudowa o dużej intensywności realizowana jest w przyjaznej, "miejskiej" skali, bez nadużywania w kompozycji urbanistycznych obiektów wysokich. System zieleni wyodrębnia poszczególne zespoły zabudowy, z uwzględnieniem bardziej rzeźbiarskich, a zarazem parkowych form zabudowy od strony al. Zielenieckiej, pozwalającej na dialog kompozycji zieleni na obszarze objętym planem z terenem Parku Skaryszewskim. Praca proponuje prawidłowe i czytelne strefy pozwalające na właściwe etapowanie realizacji, a propozycje zabudowy w przejrzysty sposób mogą zostać przedstawione w transpozycji na formułę zapisu planu miejscowego, który w przyszłości posłuży do koordynacji realizacji na obszarze konkursowym.

Praca spełniła wymagania organizatora konkursu, wyróżniając się zdecydowanie od reszty prac, m.in. analizą uwarunkowań oraz przyjętymi rozwiązaniami.

W szczególności należy zauważyć:

1. Miejski charakter części północnej terenu w powiązaniu z planowanym zagospodarowaniem Parku Praskiego.

2. Relacja pomiędzy krajobrazem parkowym w części południowej z placem miejskim na północy.

3. Wykorzystanie terenu dworca jako działki budowlanej.

Wątpliwości Sądu Konkursowego dotyczą sposobu ukształtowania terenu pomiędzy głównym ciągiem pieszym północ - południe a Aleją Zieleniecką. Idea wolnostojących pawilonów, a właściwie hal wystawowych została przyjęta pozytywnie, w odróżnieniu od indyferentnej przestrzeni pomiędzy pawilonami/halami a Aleją Zieleniecką.

W dalszych opracowaniach większą uwagę należy skupić na ciężkim ruchu dostawczym, parkingach i na wynikających z tego konsekwencjach. Odcięcie Placu Miejskiego od Dworca i Stacji Metra ul. Sokolą "bis" skłania do sprawdzenia możliwości podziemnej komunikacji zawierającej wszystkie niezbędne funkcje.

Przedstawione rozwiązanie Centrum Kongresowo - Wystawienniczego wraz z hotelem wymaga dalszych studiów połączeń pomiędzy poszczególnymi funkcjami. Podobnie analizie powinna być poddana ilość obiektów wystawienniczych lokalizowanych wzdłuż al. Zielenieckiej (w szczególności dotyczy to dwóch obiektów najbliższych rondu Waszyngtona).

mpw