Na co chorowała Agata Mróz

Mielodysplasia lub zespół mielodysplastyczny: grupa blisko związanych jednostek chorobowych, w których proces tworzenia krwinek jest zakłócony przez niezdolność niedojrzałych komórek do prawidłowego wzrostu i rozwoju.

Czasami nazywany "stanem przedbiałaczkowym", chociaż białaczka występuje tylko u mniejszości z tych pacjentów.

W przeciwieństwie do białaczki, w której tylko jeden typ komórek jest nadmiernie wytwarzany, w zespołach mielodysplastycznych zaburzenia dotyczyć mogą któregokolwiek lub często wszystkich typów komórek krwi. Wytwarzane komórki krwi są niepełnowartościowe, co powoduje, że znaczna ich ilość jest niszczona zanim zdoła opuścić szpik. Oznacza to, że ilość krwinek czerwonych, granulocytów, krwinek białych i płytek krwi może być nieprawidłowo niska. Leczenie opiera się na terapii wspomagającej lub chemioterapii. Zespoły mielodysplastyczne spotyka się głównie u osób powyżej 50. roku życia i w tej grupie występują częściej u mężczyzn. Wśród chorych w młodszym wieku zachorowania u kobiet i mężczyzn są równie częste.