Będzie prywatyzacja kolei w Niemczech

Niemiecki parlament przyjął większością głosów rządzącej koalicji ustawę o częściowej prywatyzacji kolei. Przeciwko głosowały opozycyjne partie liberałów, Zielonych i Lewicy.

Plan zaakceptowany przez Bundestag przewiduje prywatyzację dwudziestu pięciu procent niemieckich kolei. Pozostała część przedsiębiorstwa, w tym wszystkie nieruchomości, dworce i szyny pozostają w rękach państwa.

Rząd szacuje, że sprzedaż jednej czwartej niemieckich kolei przyniesie zyski w granicach od pięciu do ośmiu miliardów euro. Podczas kiedy jedna trzecia dochodów z prywatyzacji trafi do państwowej kasy, dwie trzecie zasilą kapitał spółki i będą przeznaczone na modernizację infrastruktury i dworców.

Początkowo rząd planował sprzedaż połowy akcji niemieckich kolei, jednakże współrządząca partia socjaldemokratyczna wyraziła ostatecznie zgodę na sprzedaż tylko jednej czwartej przedsiębiorstwa.