Dukaczewski szefem WSI

We wtorek nastąpiło wprowadzenie Marka Dukaczewskiego na urząd szefa Wojskowych Służb Informacyjnych

Dukaczewski szefem WSI

We wtorek nastąpiło wprowadzenie Marka Dukaczewskiego na urząd szefa Wojskowych Służb Informacyjnych

Dotychczasowy wysoki urzędnik Kancelarii Prezydenta Marek Dukaczewski został nowym szefem Wojskowych Służb Informacyjnych. Powołał go w poniedziałek szef MON Jerzy Szmajdziński, który we wtorek sam wprowadził go na ten urząd.

"Minister podjął tę pilną decyzję, kierując się ważnym interesem państwa, wiarygodnością wynikającą z naszych zobowiązań sojuszniczych, wydarzeniami na arenie międzynarodowej oraz koniecznością ustabilizowania sytuacji kadrowej" - oświadczył rzecznik MON płk Eugeniusz Mleczak.

Podkreślił, że kandydaturę Dukaczewskiego pozytywnie zaopiniowało kolegium ds. służb specjalnych oraz, w poniedziałek, sejmowa speckomisja. Za wnioskiem głosowało dwóch posłów SLD i jeden z PSL; decyzję podjęto pod nieobecność jej przewodniczącego Zbigniewa Wassermanna (PiS), który zrezygnował z pracy w komisji do czasu uzupełnienia jej składu do 9 osób oraz Zbigniewa Siemiątkowskiego (który pełni obowiązki szefa UOP).

49-letni Dukaczewski był dotychczas zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta. Jest absolwentem wydziału cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej i podyplomowego Studium Służby Zagranicznej przy Państwowym Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Jak stwierdza jego oficjalny życiorys, przesłany PAP przez MON, w latach 1976-1982 Dukaczewski "służył w Sztabie Generalnym WP", a przez następne 10 lat "był oficerem wojskowej służby zagranicznej". Życiorys ten nie wspomina, że w 1999 r. Dukaczewski przyznał się do związków ze służbami specjalnymi PRL. Mówił wtedy, że nie widzi potrzeby podania się do dymisji, a jego "wiedza jest bardzo przydatna". Przekonywał, że doświadczenie z wojskowych służb specjalnych PRL pomaga mu w obecnej pracy. Odmówił odpowiedzi na pytanie, czym się w tych służbach zajmował.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski oświadczył, że związki Dukaczewskiego ze służbami bezpieczeństwa PRL były znane publicznie i że właśnie ze względu na związki z nimi został on powołany do BBN. 1 marca 1997 roku Dukaczewski, który w latach 1992-97 był głównym specjalistą w WSI, został podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta.

25 października Szmajdziński przyjął dymisję poprzedniego szefa WSI gen. Tadeusza Rusaka.

WSI, których szef podlega bezpośrednio ministrowi obrony, powstały we wrześniu 1991 r., po rozwiązaniu peerelowskiej Wojskowej Służby Wewnętrznej (kontrwywiad) oraz II Zarządu Sztabu Generalnego WP (wywiad wojskowy).

Stało się regułą, że kolejni ministrowie obrony wprowadzali na to stanowisko nowych szefów. Rusak był szóstym szefem wojskowego wywiadu i kontrwywiadu. Wcześniej szefami WSI byli: 1991-1992 - adm. Czesław Wawrzyniak; 1992-1992 - gen. Marian Sobolewski; 1992- 1994 - gen. Bolesław Izydorczyk; 1994-1996 - gen. Konstanty Malejczyk; 1996-1997 - adm. Kazimierz Głowacki.

WSI - jak mówi rozporządzenie szefa MON - "wykonują zadania związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w obronność państwa oraz naruszeniom tajemnicy państwowej w zakresie obronności, jak również przygotowują dla organów państwowych informacje i analizy istotne dla obronności państwa". Struktura WSI to Zarząd Kontrwywiadu, Zarząd Wywiadu, Zarząd Studiów i Analiz, Biuro Ataszatów Wojskowych, Ośrodek szkolenia oraz "jednostki zabezpieczenia logistycznego".