Głód w Etiopii I Somalii

Mieszkańcom Etiopii i Somalii grozi głód. Zdaniem ekspertów z ONZ główną przyczyną pogłębiającego się kryzysu żywnościowego na wschodzie Afryki są długotrwałe susze.

W obliczu poważnego niedożywienia może wkrótce stanąć sześć milionów dzieci w Etiopii. Już teraz kilkadziesiąt tysięcy najmłodszych mieszkańców tego kraju wymaga specjalistycznego dożywiania. ONZ przewiduje, że sytuacja w najbliższych miesiącach jeszcze się pogorszy ze względu na brak deszczu i wynikający z tego spadek produkcji rolnej.

Podobne warunki panują w Somalii, gdzie zagrożonych głodem są prawie trzy miliony ludzi. Zdaniem ekspertów liczba Somalijczyków potrzebujących pomocy humanitarnej wzrosła w ciągu ostatniego roku o 40 procent. Tymczasem ekonomiści z Banku Światowego szacują, że rekordowo wysokie globalne ceny żywności mogą utrzymać się przez kilka następnych lat.