Konkurs Ministerstwa Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki przeznaczyło niemal milion złotych na współfinansowanie projektów wyłonionych w konkursie "Dobre Praktyki PPP". Celem konkursu jest promocja, upowszechnianie wiedzy i standardów formuły partnerstwa publiczno-prywatnego wśród samorządów terytorialnych.

Wiceminister gospodarki Rafał Baniak zaznacza, że konkurs "dobre Praktyki PPP" jest jedyną tego typu inicjatywą w Polsce. Baniak uważa, że konkurs przez promocje i przybliżenie zasad realizacji przedsięwzięć w formie partnerstwa publiczno-prywatnego ma na celu przygotowanie samorządów terytorialnych do działań w ramach PPP.

Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło 41 projektów z całej Polski, większość przygotowały miasta i gminy. Agata Kozłowska z Investment Support- organizator konkursu- poinformowała, że najwięcej projektów przygotowano w województwach: śląskim, małopolskim, mazowieckim oraz lubelskim. Kraków przysłał 6 projektów, Lublin i Łódź po 3 projekty, Ząbki i Toruń: po 2.

Eksperci do 25 czerwca wyłonią czterech laureatów w kategoriach: Infrastruktura komunalna (budownictwo komunalne, programy rewitalizacyjne), Infrastruktura sieciowa (projekty w sektorze transportowym, energetycznym ), Infrastruktura sportowo-rekreacyjna (stadiony, hale widowiskowo-sportowe oraz rozbudowa kompleksów sportowych) oraz Projekty tzw Małego PPP czyli projekty o wartości poniżej 10 mln zł euro.

Laureaci otrzymają dofinansowanie od Ministerstwa Gospodarki, pieniądze zostaną przeznaczone na prace z zakresu prawno-finansowego zwycięskich projektów.

Agata Kozłowska przypomina, że projekty nagrodzone w ubiegłym roku już są realizowane: są to projekty: urzędu marszałkowskiego województwa dolnośląskiego "Budowa i zarządzanie szpitalem o charakterze ratunkowym", Warszawy "Budowa trasy pozamiejskiego tramwaju szybkiego do Piaseczna" oraz Gdańska "Nadmorskie centrum rekreacji i wypoczynku w Gdańsku".

Zdaniem Ireny Herbst przewodniczącej kapituły konkursu, pomoc w realizacji zwycięskich projektów będzie też dobrym przykładem dla innych samorządów, które niechętnie korzystają z tej formy współpracy z firmami przy budowie lokalnej infrastruktury. Irena Herbst podkreśla, że to są pieniądze publiczne angażowane na wiele lat. Jak zaznacza projekty partnerstwa publiczno-prywatnego są długoletnie, średni okres to 30 do 40 lat. Dlatego- jak dodaje- żeby zaciągając tego typu zobowiązania trzeba sobie zdawać sprawę z konsekwencji i przewidzieć możliwe scenariusze.

Ministerstwo Gospodarki chce znowelizować ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Obecnie obowiązujące przepisy są zbyt skomplikowane. W tej chwili w ministerstwie trwają uzgodnienia międzyresortowe dotyczace kształtu nowelizacji.