Czy Poznań może karać gapowiczów?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce wyjaśnić czy Poznań ma prawo jednakowo karać pasażerów za jazdę bez biletu i ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi.

Analiza materiału zgromadzonego w trakcie postępowania wykazała, że działania MPK polegające na zakazie opłacania kilkoma biletami ulgowymi opłaty za przejazd "normalny" oraz zakazie łączenia biletów czasowych o różnych bądź takich samym nominałach są zgodne z prawem przewozowym. Jednocześnie w toku zakończonego postępowania Urząd przeanalizował uchwały Rady Miasta Poznania dotyczące kar za jazdę komunikacją publiczną bez biletu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi. W ocenie UOKiK ustalenie jednakowej wysokości kary zarówno za jazdę bez biletu, jak i za jazdę bez ważnej legitymacji może naruszać prawo. W związku z tym UOKiK wszczął przeciwko Miastu Poznań postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.