"ND": Czystki w spółkach skarbu państwa

Platforma Obywatelska przyspieszyła czystki w spółkach Skarbu Państwa - pisze "Nasz Dziennik". W ekspresowym tempie zdymisjonowano zarząd spółki Naftor.

"Nasz Dziennik" pisze, że po odwołaniu pracowników i członków kierownictwa państwowych firm OLPP i Naftoserwisu podejrzewanych o "prawicowe odchylenia" w trybie pilnym zdymisjonowano wczoraj zarząd kolejnej spółki - Naftor: Piotra Woyciechowskiego i Tomasza Macierewicza.

Na pospieszną dymisję naciskał resort Skarbu Państwa, przeprowadzono ją więc dosłownie z dnia na dzień. Gazeta przypomina, że zaledwie trzy dni wcześniej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników pozytywnie zaopiniowało działalność odwołanego wczoraj zarządu, a w ubiegłym tygodniu Rada Nadzorcza przyznała mu nagrody za wyniki w pracy. Naftor, podobnie jak Naftoserwis, to spółka zależna od Operatora Logistycznego Paliw Płynnych należącego do Skarbu Państwa. A to formalnie oznacza - podkreśla "Nasz Dziennik" - że decyzje kadrowe w firmie podejmuje otoczenie ministra Aleksandra Grada.