GPW zmienia zasady umieszczania spółek na tworzonej "Liście Alertów"

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zmienia zasady umieszczania spółek na tworzonej "Liście Alertów". Dzięki zmianom część firm będzie mogła uniknąć napiętnowania związanego z umieszczeniem na "Liście".

Prezes Giełdy Ludwik Soblewski tłumaczy, że stanie się tak dzięki utworzeniu "Strefy Niższej Płynności". Będzie to wykaz firm, które będą zobowiązane do podjęcia określonych działań zmierzających do poprawy ich sytuacji.

Prezes GPW zapowiada, że jego zamiarem jest znaczne ograniczenie liczby spółek, które mają problem z płynnością.

W "Strefie Niższej Płynności" znajdą się firmy, których średnie obroty dzienne wyniosą poniżej 50 tysięcy złotych, a średnia dzienna liczba transakcji nie będzie wieksza niż 10. Na "Listę Alertów" trafią spółki, którym grozi upadłość, a ceny ich akcji nie przekraczają 50 groszy.

Wykaz firm, które znajdą się na "Liście Alertów" oraz w "Strefie Niższej Płynności" poznamy 1 września.