Coraz więcej zatrudnionych w budownictwie

Przybywa zatrudnionych w budownictwie. Z danych Krajowej Izby Gospodarczej wynika, że pierwszym kwartale tego roku wzrost zatrudnionych w tym sektorze wyniósł 42 tysiące osób.

Jak podkreśla prezes KIG-u Andrzej Arendarski, nie ma się jednak z czego cieszyć. Z badań wynika, że brak pracowników oraz materiałów to największe bariery dla rozwoju budownictwa.

Jest jednak nadzieja, że będzie więcej chętnych do pracy w tej branży. Płace w budownictwie wciąż rosną. Z badań przeprowadzonych pod kierownictwem profesor Zofii Bolkowskiej wynika, że w marcu przeciętne wynagrodzenie brutto w tej branży wyniosło 3155 złotych. Taki wzrost płac może jednak nie wystarczać dla zachęcenia do powrotu z emigracji zarobkowej. Jednak - jak podkreśla profesor Bolkowska - może zahamować zamiar wyjazdu.

Mimo wielu trudności w pierwszym kwartale tego roku wzrost w budownictwie wyniósł 17,4 procent. Profesor Bolkowska zaznaczyła, że firmy budowlane cieszą się wysoką rentownościąm a dzięki funduszom z Unii Europejskiej w związku z organizacją Euro 2012 mają środki na rozwój. Zauważalny jest również wzrost budownictwa infrastrukturalnego, gorzej jest z budownictwem mieszkaniowym. Wzrost jest ale nadal nie wystarczający - zaznaczyła profesor Bolkowska.

W pierwszym kwartale tego roku przychody polskich firm oferujących roboty budowlane wzrosły o 32 procent.