Na egzamin bez misia, czyli maturalne zasady

Pojedyncza ławka a na niej jedynie komplet długopisów i maturalny arkusz - tak wyglądają zasady zdawania egzaminu dojrzałości.

Na ławce nie może leżeć również telefon komórkowy. Na salę egzaminacyjną nie będzie można wnieść ani maskotki na szczęście, ani zrobionych przez rodziców kanapek. Tak restrykcyjne zasady zostały wprowadzone po to, by ukrócić proceder maturalnego ściągania. Za korzystanie z "pomocy naukowych" grozi dyskwalifikacja. Następna szansę abiturient otrzyma w sierpniu, ale wtedy w większości uczelni będzie już po rekrutacji.

Prace zakodowane, koperty zalakowane

Arkusze egzaminacyjne są dostarczane do szkół w zalakowanych kopertach tuż przed egzaminem. Komisja egzaminacyjna otwiera je na oczach uczniów. Wcześniej piszący kodują swoje prace. Według przepisów nauczyciele nie mogą sprawdzać prac swoich podopiecznych.

Prace będą odbierane przez osoby z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych między godzina 20.00 a 23.00, a potem dostarczane nauczycielom, którzy będą je sprawdzać.

Wyniki matur będą znane pod koniec czerwca. Wtedy uczniowie otrzymają świadectwa z ocenami z poszczególnych przedmiotów wyrażonymi w procentach.