Firma oponiarska Dębica - o 10 proc. mniejsze przychody

373 mln 400 tysięcy złotych przychodów ze sprzedaży odnotowała w pierwszym kwartale tego roku Firma Oponiarska Dębica S.A. To o 10,5 procent mniej niż rok wcześniej - poinformował zarząd firmy w najnowszym komunikacie.

Głównym powodem słabszego wyniku finansowego osiągniętego przez tego największego w Polsce producenta opon do samochodów osobowych i dostawczych było znaczące umocnienie się złotego, które spowodowało zmniejszenie sprzedaży o 25 mln złotych. Dodatkowo zaobserwowano spadek popytu na opony w krajach Europy Zachodniej, a łagodna zima spowodowała spore nagromadzenie zapasów opon zimowych z zeszłego roku.

Dębicka Firma Oponiarska zatrudnia około 2700 osób. W lutym otrzymała od Agencji Rozwoju Przemysłu zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.

W ramach inwestycji planowany jest zakup oraz uruchomienie nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji opon do samochodów osobowych wyższych klas. Do roku 2011 planuje się również modernizację istniejących i budowę nowych nieruchomości na terenach będących własnością Spółki w Dębicy. Według szacunków zarządu, zaplanowane inwestycje będą na koniec ich realizacji kosztować ponad 100 mln USD.