Pracownicy skarbówki rozpoczęli protest

Rozpoczął się trzydniowy protest w urzędach skarbowych. Urzędnicy domagają się wyższych pensji i mniej pracy. Pracownicy skarbówki będą brali urlopy na żądanie i oddawali krew. Nie wiadomo jeszcze, ilu urzędników nie stawi się dzisiaj do pracy.

Pracownicy skarbówki uważają, że rząd stara się oszczędzać ich kosztem. Przewodniczący Rady Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ "Solidarność" Tomasz Ludwiński podkreślił w rozmowie z IAR, że pracownicy Urzędów Skarbowych czują się przeciążani nadmiarem obowiązków. Dodał, że zasięg obowiązków urzędników skarbówki jest nieporównywanie wyższy niż w innych sektorach. Jego zdaniem, rząd jeśli musi przesunąć środki na wynagrodzenia do innych sfer administracji rządowej, to zabiera fundusze właśnie administracji skarbowej.

Ludwiński mówi, że pracownicy domagają się należnych nakładów na Urzędy Skarbowe. Zaznaczył, że oczekują również, by zapowiedziane podwyżki zostały wypłacone w terminie i z obiecanym im wyrównaniem.

Jak podkreślił przewodniczący Rady Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ "Solidarność", pracownicy administracji skarbowej jako praktycznie jedyna grupa zawodowa, która nie otrzymała podwyżki wynagrodzeń. W tym roku wzrost wynagrodzeń w Urzędach Skarbowych wyniósł jedynie 2,3 procent.