Policz ile dostaniesz emerytury

ZUS przygotował kalkulator emerytalny, dzięki któremu można obliczyć przyszłą emeryturę. Dostęp do niego jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga podawania danych osobowych.

Kalkulator został umieszczony na stronach ZUS .

Kalkulator emerytalny daje użytkownikowi możliwość wyboru, czy chce on przeprowadzić obliczenia w wersji uproszczonej, czy w wersji zaawansowanej.

W wersji uproszczonej użytkownik ma mniejszą swobodę wyboru i podaje mniejszą liczbę parametrów. W tej wersji zakłada się, że wynagrodzenie użytkownika od teraz do momentu przejścia na emeryturę nie zmienia się.

W wersji zaawansowanej kalkulatora użytkownik ma większą swobodę dokonywanych wyborów, ale musi podać większą liczbę parametrów niezbędnych do wyliczenia emerytury. Wersja ta umożliwia użytkownikowi ustalanie różnych wynagrodzeń w poszczególnych latach.

Wysokość emerytury wyliczonej przy pomocy kalkulatora jest to kwota prognozowana na podstawie przyjętych założeń wpisanych przez użytkownika kalkulatora parametrów. Kwota prognozowanej emerytury zależy od parametrów ustalonych przez użytkownika kalkulatora. Obliczana przez kalkulator wysokość prognozowanej emerytury jest to wysokość brutto, tzn. przed potrąceniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W razie pytań lub wątpliwości każdy użytkownik może można skorzystać z Infolinii ZUS: 0 - 801 - 400 - 400 (czynna: pn. - pt. 8:00-18:00).