Rada Europy wzywa Polskę do legalizacji aborcji

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję dotyczącą umożliwienia kobietom dostępu do legalnej aborcji. Za przyjęciem dokumentu głosowało 102 posłów, przeciwnych było 69, a 14 wstrzymało się od głosu.

Rezolucja wzywa państwa członkowskie Rady Europy do zniesienia przeszkód utrudniających prawny lub praktyczny dostęp do aborcji. Apel skierowano szczególnie do Polski, Irlandii, Malty, Monaco i Andory, czyli państw, w których zabiegi przerywania ciąży dopuszczane są jedynie w szczególnych przypadkach lub całkowicie zakazane.

Rezolucja podkreśla, że apel o legalizację lub zniesienie kar za przeprowadzenie aborcji nie popiera przerywania ciąży. Występuje jedynie w obronie godności i zdrowia kobiet. Europosłowie podkreślają, że z powodu turystyki aborcyjnej i nielegalnych zabiegów, każdego roku w Europie umiera 70 tysięcy kobiet.

Posłowie podkreślili, że zakaz wykonywania aborcji nie rozwiązuje problemu, a wręcz przeciwnie - naraża kobiety na większe cierpienia i zagrożenia. Wezwali państwa członkowskie do prowadzenia skuteczniejszej edukacji seksualnej i polityki prorodzinnej oraz skutecznej promocji środków antykoncepcyjnych.

Raport spotkał się ze zdecydowaną krytyką przedstawicieli wielu krajów, szczególnie Polski, Niemiec, Hiszpanii i Malty.

Europoseł Michał Stuligrosz podkreślił, że rezolucja nie uwzględnia specyfiki krajów, w których ustawy antyaborcyjne są z trudem wypracowanym kompromisem. Eurodeputowany Ryszard Bender przed głosowaniem wyraził oburzenie, że organizacja chroniąca Praw Człowieka, zaleca zabijanie nienarodzonych obywateli.