Szkoła z Kamiennej Góry wygrała konkurs olimpijski

Ogólnopolski Konkurs dla szkół podstawowych o profilu sportowym zorganizowała Fundacja ?Centrum Edukacji Olimpijskiej?, powołana przez Polski Komitet Olimpijski.

17 października w Centrum Olimpijskim w Warszawie rozegrano finał konkursu, w którym uczestniczyły:

Szkoła Podstawowa nr 36 z oddziałami sportowymi w Bytomiu

Szkoła Podstawowa nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków w Łodzi

Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu

Zespół Szkół Sportowych w Rewalu

Zespół Szkół Sportowych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Świebodzicach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Tczewie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu

Zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze . Serdecznie gratulujemy!

Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej " zaprosiła szkoły podstawowe o profilu sportowym (lub posiadające klasy sportowe) do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie o nagrodę 100 tys. zł pozyskaną od wydawcy AGORA S.A. z części dochodu ze sprzedaży kolekcji "Słynni Polscy Olimpijczycy".

Celem konkursu było wyłonienie jednej szkoły podstawowej o profilu sportowym, która zdobytą nagrodę przeznaczy wyłącznie na budowę i rozbudowę obiektów sportowych oraz wyposażenie szkoły w urządzenia sportowe umożliwiające poprawę warunków uprawiania przez dzieci i młodzież ćwiczeń fizycznych oraz wybranych dyscyplin sportowych.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Celem I etapu było wyłonienie szkół - finalistów na podstawie nadesłanych do Fundacji prezentacji multimedialnych. W II etapie reprezentacje uczennic i uczniów szkół zakwalifikowanych do finału występowały w konkursie wiedzy o polskim ruchu olimpijskim oraz w konkursie sprawności fizycznej i w wybranych konkurencjach sportowych.

Uczestnicy finału konkursu otrzymali nagrody rzeczowe (w sumie o wartości 30.000 zł).