Siedmiu kandydatów na szefa KGHM

Siedmiu kandydatów na prezesa przesłucha rada nadzorcza KGHM

Z 18 ofert, które wpłynęły w konkursie na szefa KGHM, rada nadzorcza zakwalifikowała do dalszego postępowania siedem. Jak poinformował nas wczoraj szef rady nadzorczej KGHM Marek Trawiński, kandydaci zostaną przesłuchani 17 i 18 kwietnia. Według ministra skarbu Aleksandra Grada nowy zarząd KGHM zostanie wybrany około 20 kwietnia. Będzie musiał m.in. podjąć decyzję w sprawie propozycji podziału zysku. Poprzednie władze firmy proponowały przeznaczenie na dywidendę 29 proc. zysku netto za 2007 rok. Do akcjonariuszy trafiłoby 1,1 mld zł, czyli 5,5 zł na akcję.