Redukcja emisji CO2 doprowadzi do wzrostu inflacji

Inflacja w latach 2009-12 większa o 1,23 proc., wzrost PKB niższy o 1,13 proc. - taki może być skutek podwyżek cen prądu spowodowanych koniecznością zakupu limitów CO2

Rząd od wielu miesięcy biedził się, jak podzielić niższe limity emisji CO2 przyznane Polsce przez Komisję Europejską. Ministerstwo Środowiska przygotowało specjalne rozporządzenie, w którym ustaliło, ile poszczególne przedsiębiorstwa mogą emitować dwutlenku węgla. Dokument posłało do akceptacji Komisji Europejskiej. Niestety, nie zawiera on informacji o wpływie, jaki mogą mieć niższe limity na gospodarkę. Komisji to nie przeszkadza, ale polskie prawo wymaga, by taka analiza została dołączona do rozporządzenia.

Ponieważ rządowych szacunków wciąż nie ma, "Gazeta" poprosiła o opinię analityków bankowych. Ci ochoczo zabrali się do obliczeń, choć zastrzegają , że ich szacunki mogą być obarczone błędem.

Jedno jest pewne: redukcja emisji CO2, choć korzystna dla środowiska, będzie miała negatywne skutki dla gospodarki. Mniejsza liczba darmowych zezwoleń na emisję CO2 oznacza, że przedsiębiorstwa będą musiały kupować na rynku dodatkowe zezwolenia emisyjne. Są one sprzedawane w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS).

W szczególnie trudnej sytuacji będą firmy energetyczne. Zabraknie im pozwoleń na mniej więcej 30 mln ton CO2. Przy dzisiejszych cenach (20 euro za 1 tonę) oznacza to, że wyprodukowanie prądu potrzebnego gospodarce w latach 2008-12 będzie obciążone dodatkowym kosztem ok. 600 mln euro. A większość analityków tego rynku prognozuje, że cena uprawnień do emisji może być wyższa niż obecnie.

Redukcja emisji CO2 będzie miała więc kolosalny wpływ na całą gospodarkę. Ceny prądu to nie tylko nasze rachunki pochłaniające raptem 4,01 proc. dochodów gospodarstw domowych. 70 proc. prądu konsumuje przemysł, a cena energii zawarta jest praktycznie w każdej kupowanej przez nas rzeczy. Według GUS do wyprodukowania towarów wartych 100 zł potrzeba średnio 14,1 kilowatogodzin prądu. Kilowatogodzina prądu kosztuje ok. 20 gr. Oczywiście różne towary potrzebują różnej ilości prądu - do wyprodukowania piwa za 100 zł potrzeba zaledwie 4,3 kilowatogodziny. Ale papier wart 100 zł to już ponad 40 kilowatogodzin. Jeśli podrożeje prąd, automatycznie (i proporcjonalnie) podrożeje papier i piwo.

Ponieważ nie sposób przewidzieć, ile faktycznie będą kosztować dodatkowe uprawnienia do emisji CO2, jakie polskie firmy będą musiały kupić, analitycy rozpatrzyli trzy warianty. Pierwszy jest optymistyczny, przyjęty przez resort środowiska. Zakłada on, że konieczność dokupienia uprawnień emisyjnych spowoduje podwyżkę cen prądu dla końcowych użytkowników o 4-5 proc.

Drugi wariant zakłada podwyżkę rzędu 10 proc. I wreszcie wariant trzeci, ten, którym straszą nas obecnie elektrownie: podwyżka sięgnie 15 proc.

Analitycy z InvestBanku zaprzęgli do pracy opracowany przez siebie "model ekonomiczny".

- Zakładamy, że skutki braku limitów CO2 zaczniemy odczuwać w 2009 r. - mówi Jakub Borowski, główny ekonomista InvestBanku. - W pierwszym scenariuszu podwyżki cen prądu spowodują, że średnioroczna inflacja w latach 2009-11 będzie w każdym roku wyższa o blisko 0,2 pkt proc. Z kolei wzrost PKB w 2012 r. będzie niższy o 0,4 pkt proc. To najbardziej optymistyczny wariant.

Drugi wariant (podwyżka ceny prądu o 10 proc.) jest już gorszy. Wzrost inflacji w latach 2009-12 wyniósłby 1,23 pkt proc., wzrost PKB zaś byłby mniejszy o 0,76 pkt proc.

I wreszcie wariant trzeci, najgorszy: podwyżka cen prądu o 15 proc. Jej efekty byłyby naprawdę kiepskie. Inflacja podskoczyłaby o 1,83 pkt proc., a wzrost PKB byłby niższy aż o 1,13 pkt proc.

- Każdy z tych scenariuszy, a zwłaszcza dwa pesymistyczne, bardzo skomplikują wstąpienie Polski do strefy euro - komentuje Borowski.

Inni analitycy nie są aż takimi pesymistami. - Dodatkowy wzrost cen energii mógłby dodać do wskaźnika inflacji 0,3 pkt proc. w przypadku podwyżki o 5 proc., 0,6 pkt proc, gdyby podwyżka wyniosła 10 proc., i 0,9 pkt proc. przy 15-proc. podwyżce - oblicza Ernest Pytlarczyk, ekonomista BRE Banku. Ten wzrost cen ma być rozłożony na cztery lata.

- Do tego dochodzą jednak efekty wtórne, czyli wzrost cen innych towarów w reakcji na wyższe ceny energii - podkreśla ekonomista BRE Banku. Pytlarczyk nie podejmuje się jednak obliczenia wpływu podwyżek cen prądu na PKB. - Z przekonaniem można powiedzieć, że efekt ten będzie ujemny. Wzrastają koszty, więc pogarsza się konkurencyjność gospodarki - konkluduje.