Globalny serwis społecznościowy dla naukowców powstał w Polsce

Index Copernicus to spółka, która stworzyła międzynarodową platformę współpracy między naukowcami oraz narzędzia do weryfikacji wartosci projektów badawczych - pisze ?Puls Biznesu?.

IndexCopernicus.com to miejsce, gdzie uczeni mogą się zaprezentować swoje osiągnięcia lub znaleźć innych badaczy do współpracy. Serwis umożliwia także analizę dorobku naukowców. Indeks zawiera 15 różnych elementów na podstawie, których oceniana jest działalność danego uczonego m.in. wykonane granty i patenty, uzyskane tytuły i stopnie naukowe, członkostwo i pozycja w instytucjach naukowych, czy prowadzenie doktorantów - czytamy w "Pulsie Biznesu". Na tej podstawie powstaja rankingi uczonych i grup naukowych. System ma także narzędzia, które wspomagają codzienną pracę naukowca np. rozliczanie grantów, czy informacja o patentach.

Czytaj także artykuł z "Komputer w firmie"

W zeszłym roku spółka uzyskała od inwestorów 1,5 miliona złotych, a na koniec roku jej przychody wyniosły 1,3 mln zł.