Badania rosną jak na drożdżach

Polskie firmy zwiększają wydatki na badania rynku. W zeszłym roku wzrost obrotów branży badawczej wyniósł 599 mln zł.

To o 12,3 proc. więcej niż przed rokiem. Liderem rynku pozostaje MillwardBrown SMG/KRC, które w 2007 r. powiększyło swoje przychody o 16 proc. do poziomu 98,3 mln zł. Za nią ulokowały się ACNielsen (62,2 mln zł), GfK Polonia (61,6 mln zł), Ipsos (45,3 mln zł) oraz TNS OBOP (39,3 mln zł). Do tej pierwszej piątki należy ponad połowa rynku badawczego. Jedynie dwie firmy z pierwszej dziesiątki odnotowały nieznaczny spadek obrotów: Pentor RI oraz IQS and Quant Group.

Audytowi poddało się 25 spółek, na które przypada 83 proc. wydatków na badania w Polsce.