Tajny projekt uchwały PZPN - koniec degradacji za korupcję!

PZPN i kluby chcą skończyć z degradacją za korupcję. Dotarliśmy do projektu uchwały, której treść uzgodniły kluby oraz PZPN i która ma być przegłosowana za dwa tygodnie na zjeździe

Według projektu, od stycznia 2009 klubom groziłaby tylko grzywna za korupcję. Czy zjazd PZPN to uchwali?

Strona 2 , Strona 3 , Strona 4 , Strona 5 .

"W ostatniej dekadzie korupcja stała się zjawiskiem powszechnym i zorganizowanym. Uczestnikami byli przedstawiciele całego środowiska piłkarskiego: sędziowie, obserwatorzy, delegaci, piłkarze, trenerzy, kierownicy zespołów, działacze, akcjonariusze klubów oraz przedstawiciele zarządów klubów - czytamy w preambule do uchwały. - Korupcja objęła z czasem już nie tylko rozgrywki najwyższych, lecz również najniższych szczebli rozgrywek. Dotyczyła również zakładów bukmacherskich oraz usług menedżerów sportowych. Środowisko piłkarskie wiedziało lub przynajmniej domyślało się, że korupcja istnieje, jednak nie reagowało na nią w odpowiedni i zdecydowany sposób.

Korupcja wynikała w pierwszej kolejności z niskiego poziomu etycznego środowiska piłkarskiego. Stanowiła rażące pogwałcenie podstawowych zasad sportowej rywalizacji. Głównym poszkodowanym stali się kibice, którzy z tego powodu stracili zaufanie do środowiska piłkarskiego.

Musimy uderzyć się wszyscy w pierś i przyznać, że odpowiedzialność za korupcję w piłce nożnej ponosi całe środowisko piłkarskie. Także ci, którzy biernie się przyglądali tej najgroźniejszej patologii w sporcie.

Wobec powyższego walny zjazd delegatów PZPN, reprezentując całe środowisko piłkarskie, w tym również Związek, przeprasza wszystkich sympatyków futbolu, których zaufanie i sympatia do piłki nożnej zostały mocno nadwyrężone nieuczciwą rywalizacją i mało skutecznym przeciwdziałaniem korupcji" - tyle z preambuły.

W artykule 1. Nadzwyczajny walny zjazd delegatów PZPN postanawia:

Wydział Dyscypliny niezwłocznie podejmie działania mające na celu ukaranie osób fizycznych będących sędziami, obserwatorami, a także działaczami, trenerami, zawodnikami oraz pracownikami klubów zaangażowanych w proceder korupcyjny, w zakresie wynikającym z akt Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Art. 2

Wprowadza się następujące zasady karania klubów za przewinienia dyscyplinarne przekupstwa sportowego i związane z nim inne przewinienia dyscyplinarne popełnione do końca sezonu 2005/2006 (tj. do dnia 30 czerwca 2006):

1. Wobec klubów, które do końca sezonu 2005/2006 dopuściły się przewinienia przekupstwa sportowego, w przypadku stwierdzenia takiego przewinienia lub jego usiłowania w więcej niż sześciu meczach w rozgrywkach organizowanych przez PZPN organy dyscyplinarne PZPN wymierzały będą:

- w przypadku wniosku klubu o dobrowolne poddanie się karze - karę przeniesienia o jedną klasę rozgrywkową w dół (jako karę zasadniczą) wraz z karą pieniężną w wysokości od 30 000 do 200 000 zł (jako karę dodatkową);

- w przypadku braku wniosku klubu o dobrowolne poddanie się karze - karę przeniesienia o dwie klasy rozgrywkowe w dół (jako karę zasadniczą) wraz z karą pieniężną w wymiarze od 200 000 do 500 000 zł (jako karę dodatkową).

2. Wobec klubów, które do końca sezonu 2005/2006 dopuściły się przewinienia przekupstwa sportowego, w przypadku stwierdzenia takiego przewinienia lub jego usiłowania w nie więcej niż w sześciu meczach w rozgrywkach organizowanych przez PZPN organy dyscyplinarne PZPN wymierzały będą:

- w przypadku wniosku klubu o dobrowolne poddanie się karze - karę pieniężną w wysokości od 50 000 do 300 000 zł (jako karę zasadniczą) wraz z karą pozbawienia punktów w rozgrywkach ligowych w wymiarze do 10 punktów (jako karę dodatkową);

- w przypadku braku wniosku klubu o dobrowolne poddanie się karze - karę przeniesienia o jedną klasę rozgrywkową w dół (jako karę zasadniczą) wraz z karą pieniężną w wysokości od 50 000 do 200 000 zł (jako karę dodatkową) oraz karę pozbawienia punktów w rozgrywkach ligowych w wymiarze od 10 punktów (jako karę dodatkową).

(...)

6. Począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku, wobec klubów, które do końca sezonu 2005/2006 dopuściły się przewinienia przekupstwa sportowego, w przypadku stwierdzenia takiego przewinienia lub jego usiłowania w rozgrywkach organizowanych przez PZPN organy dyscyplinarne PZPN wymierzały będą wyłącznie kary zasadnicze:

- w przypadku wniosku klubu o dobrowolne poddanie się karze - karę pieniężną w wysokości od 50 000 zł do 300 000 zł ;

- w przypadku braku wniosku klubu o dobrowolne poddanie się karze - karę pieniężną w wysokości od 300 000 do 500 000 zł.