Ustalili cenę dachówki?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)) wszczął we wtorek postępowanie antymonopolowe przeciwko producentowi blach dachówkowych - Plannji

UOKiK zbada (ma na to pięć miesięcy), czy Plannja zawarła ze swoimi dziewięcioma dystrybutorami porozumienie, którego celem jest ograniczenie bądź wyeliminowanie konkurencji z rynku. Z analizy umów między tymi firmami wynika, że prawdopodobnie ustalili oni cenę odsprzedaży blachodachówki. Tymczasem takie ustalanie cen jest jednym z najpoważniejszych naruszeń prawa antymonopolowego.

Jeżeli zarzuty się potwierdzą, prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorców karę finansową sięgającą 10 proc. ubiegłorocznego przychodu. Dystrybutorzy podejrzani o udział w porozumieniu to: Quest z Bilczy, Samsel Serwis z Myszyńca, Dach Profil i Hi-Ho z Warszawy, Kim Bud z Pucka, Trans-Dach z Kobyłki, BAT z Sierakowic, B.G.J ze Zgierza oraz Inwestor z Lublina.