Nowa rada rurociągów "Przyjaźń"

W 10 dni po zmianie zarządu spółki PERN "Przyjaźń", zarządzającej ropociągami z Rosji, Ministerstwo Skarbu wymieniło radę nadzorczą tej strategicznej państwowej spółki.

Z rady nadzorczej PERN Ministerstwo Skarbu odwołało w poniedziałek osoby kojarzone z ekipą byłego wiceministra gospodarki Piotra Naimskiego. Byli to : przewodniczący radzie PERN Przemysław Wipler, który do marca kierował stworzonym przez Naimskiego departamentem dywersyfikacji dostaw nośników energii w Ministerstwie Gospodarki oraz wiceprzewodniczący rady PERN Krzysztof Rogala, który w przeszłości także pracował w departamencie dywersyfikacji. Z rady PERN Ministerstwo Skarbu odwołało także Ryszarda Pessela, prawnika z resortu skarbu.

Do rady PERN Ministerstwo Skarbu powołało Stanisława Kwiatkowskiego, wybranego w ciągnącym się od początku stycznia konkursie do rady ropociągowej spółki oraz Grzegorza Kłoczko, który jest pracownikiem resortu skarbu i dlatego nie musiał startować w konkursie. Na wniosek ministra gospodarki Waldemara Pawlaka do rady PERN powołany został jeszcze Henryk Nastalski, naczelnik w resorcie gospodarki.

Nowa rada PERN będzie nadzorować zarząd spółki, który minister skarbu Aleksander Grad wymienił już na początku marca. Nowym prezesem firmy zarządzającej ropociągiem "Przyjaźń" w Polsce został Krzysztof Spandowski, który kierował już PERN pod koniec rządów premiera Jerzego Buzka.