Krajowa Izba Gospodarcza o wcześniejszych emeryturach

Przedsiębiorcy uważają, że propozycje resortu pracy, by grupy osób uprawnionych do wcześniejszych emerytur były precyzyjnie określone, zmierzają w dobrym kierunku.

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę powinna być wyjątkiem od reguły, a wypłaty tych świadczeń nie powinny być pokrywane z budżetu.

Obowiązujące przepisy dają prawo do wcześniejszych emerytur blisko milionowi osób. W ten sposób różne wcześniejsze świadczenia kosztują budżet około 20 miliardów złotych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej proponuje utworzenie funduszu emerytur pomostowych, działającego w formie państwowego funduszu celowego, z którego będą wypłacane świadczenia emerytalne. Pracodawcy mają do niego wpłacać składki w wysokości 3 procent podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od każdego uprawnionego pracownika. Projekt zakłada więc, że to właśnie składki pracodawców będą przeznaczone na pokrycie wydatków na emerytury pomostowe.

Zdecydowane ograniczenie listy prac uprawniających do uzyskania wcześniejszych świadczeń emerytalnych jest koniecznością - mówi Marek Kłoczko z Krajowej Izby Gospodarczej. Dodaje, że żyjemy coraz dłużej i trzeba myśleć raczej o wydłużaniu czasu aktywności zawodowej a nie jej skracaniu.

Za ogarniczeniem liczby osób pobierających wwcześniejsze świadczenia opowiadają się także inne organizacje przedsiębiorców, jak BCC czy Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.