"Solidarność" przeciw zmianom w Kodeksie Pracy

Projekt zmian w Kodeksie Pracy na pewno nie zostanie poparty przez ?Solidarność". Zdaniem związkowców, jego przyjęcie oznaczałoby w praktyce wyrzucenie poza nawias praw pracowniczych około trzech i pół miliona osób.

Zmiany mają polegać między innymi na wydzieleniu firm zatrudniających mniej niż dziesięć osób oraz osób fizycznych jako odrębnej grupy pracodawców, którzy nie muszą stosować wszystkich przepisów kodeksu pracy. W takich firmach nie obowiązywałoby większość przepisów ograniczających zwolnienia pracowników.

Projekt zmian jest już po uzgodnieniach międzyresortowych. Czeka go jednak analiza na forum Komisji Trójstronnej. To właśnie wtedy "Solidarność "chce powiedzieć swoje stanowcze "nie".