112: O jedną sprawę w ETS mniej

Komisja Europejska zdecydowała się zawiesić postępowanie przeciwko Polsce w sprawie alarmowego numeru 112

W październiku skierowano sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, oskarżając nasz kraj między innymi o brak możliwości lokalizacji osoby dzwoniącej pod alarmowy numer. Jednak Komisja postanowiła nam zaufać, ponieważ w ostatnich miesiącach znowelizowano prawo telekomunikacyjne oraz ustawę o ratownictwie medycznym, a także podpisano porozumienie z przedstawicielami operatorów telekomunikacyjnych umożliwiające lokalizację osoby dzwoniącej pod numer alarmowy 112. Deklarację współpracy w tym zakresie z MSWiA podpisali przedstawiciele największych firm telekomunikacyjnych w kraju: TP, P4, Polkomtel, PTC, PTK Centertel. Dzięki temu w połowie roku służby ratunkowe otrzymają od operatora precyzyjną informację zawierającą współrzędne i wizualizację (na mapie) miejsca, z którego dzwoni osoba wzywająca pomocy.

Informacja o miejscu, w którym znajduje się osoba dzwoniąca na numer alarmowy 112, nie jest jeszcze dostępna w pięciu państwach UE: w Holandii, na Litwie, w Rumunii, Słowacji i we Włoszech. Ponadto nie wszystkie funkcje numeru 112 działają w Bułgarii.