Kolejarze dostaną podwyżki

Część kolejowych związków zawodowych porozumiała się z pracodawcami w sprawie podwyżek płac.

Pracodawcy i przedstawiciele pracowników ustalili podwyżki wynagrodzeń od początku lutego w wysokości 220 złotych brutto w uposażeniu zasadniczym. To oznacza, że średnia podwyżka do całkowitego wynagrodzenia wyniesie około 400 złotych na pracownika w trzech spółkach objętych porozumieniem (PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP CARGO i PKP Przewozy Regionalne).

Związkowcy i pracodawcy umówili się na kolejne spotkanie 20 lipca. Wtedy rozważane będą kolejne podwyżki po analizie wyników spółek za pierwsze półrocze 2008. A jeszcze w marcu pracodawcy Grupy PKP i związki zawodowe utworzą wspólny zespół, którego zadaniem będzie opracowanie zasad wzrostu wynagrodzeń na kolei w latach 2009-2011.

Porozumienie nie kończy jednak problemów płacowych na kolei. Cały czas do porozumienia nie doszli związkowcy z Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych (KKZZ), skupiającego m.in. część maszynistów czy dyżurnych ruchu kolejowego. Związkowcy z KKZZ (stanowią około 17 proc. pracowników Grupy PKP) domagają się podwyżek o 500 zł brutto do podstawowego uposażenia, co zdaniem pracodawców oznaczałoby wzrost wynagrodzeń o około 1000 zł brutto. Związkowy organizują obecnie referendum strajkowe, a na 6 marca zapowiedzieli dwugodzinny strajk ostrzegawczy.