Gadu-Gadu rośnie

Trzykrotnym wzrostem zysku netto rok do roku pochwalić się może Gadu-Gadu

Zysk za okres czterech kwartałów 2007 r. wyniósł łącznie 9,5 mln zł w porównaniu z 3,7 mln zł zysku netto w tym samym okresie 2006 r. Przychody spółki wzrosły o ponad 180 proc. Wynika to m.in. ze zwiększonej sprzedaży usług reklamowych w komunikatorze Gadu-Gadu, Gadu Radio, serwisie społecznościowym MojaGeneracja.pl oraz rosnącym przychodom z usług telekomunikacyjnych. W tym roku spółka zamierza m.in. uruchomić usługę wirtualnej telefonii komórkowej.