Spór o budowę kopalni w Zawierciu

Wiele emocji budzi w Zawierciu propozycja budowy kopalni cynku. Prezydent miasta Mirosław Mazur potwierdza, że z wnioskiem o ujęcie kopalni w planie zagospodarowania przestrzennego, zwrócił się Zakład Górniczo-Hutniczy "Bolesław" z Bukowna, który chce wybudować w Zawierciu kopalnię.

Rudy cynku z zawierciańskich złóż byłyby przewożone do Bukowna do dalszej obróbki.

Dla Zawiercia kopalnia cynku to szansa na rozwój, a przede wszystkim zmniejszenie bezrobocia.

Zatrudnienie znalazłoby około 500 osób. Wydobycie miałoby odbywać się w kopalni głębinowej przez najbliższe 15 lat.

Przeciwnicy inwestycji twierdzą, że przyczyni się ona do degradacji środowiska, a Zawiercie to przecież brama na Jurę Krakowsko-Częstochowską.

Ponieważ sprawa budzi wiele emocji wśród Zawiercian, prezydent Mazur nie wyklucza referendum w tej sprawie.

Prezydent Zawiercia zapowiada, że przed wysłuchaniem opinii mieszkańców w sprawie ewentualnej budowy kopalni cynku, władze miasta przeprowadzą szeroką kampanię informacyjną o plusach i minusach tej inwestycji.

O budowie kopalni cynku w Zawierciu zdecyduje Rada Miasta.

Jej pierwsze posiedzenie w tej sprawie ma się odbyć za miesiąc. Szacunkowy koszt budowy kopalni to 700 mln złotych.