"GP": Odszkodowania z OC dla wszystkich pasażerów

PRZEGLĄD PRASY: "Gazeta Prawna" pisze, że dzięki decyzji Sądu Najwyższego, prawo do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, spowodowany wypadkiem, otrzymają także niektórzy pasażerowie określonego w ubezpieczeniu pojazdu.

Dziennik wyjaśnia, że prawo do wypłaty odszkodowania z polisy od Odpowiedzialności Cywilnej, będą mieli też współwłaściciele pojazdu, jeśli narazili w wypadku swoje zdrowie. Taka współwłasność dotyczy na przykład małżonków, jeśli pozostają we wspólnocie majątkowej, lub też wspólników spółki cywilnej. Zdaniem rozmówcy gazety, przedstawiciela Biura Rzecznika Ubezpieczonych, do tej pory towarzystwa ubezpieczeniowe często odmawiały takich wypłat, lub uznawały roszczenia z tytułu OC tylko w części.