Rząd wymienił radę PKN Orlen

Akcjonariusze PKN Orlen niemal całkowicie wymienili radę nadzorczą koncernu. W nowej przeważają menedżerowie, którzy jeszcze nie sprawdzili się w branży naftowej, na przykład wójt gminy Bedlno.

Ministerstwo Skarbu, największy akcjonariusz PKN Orlen, zaczęło wczoraj wprowadzać nowe porządki w największym koncernie paliwowym w Polsce i całej Europie Środkowej. Na wniosek ministerstwa walne zgromadzenie akcjonariuszy odwołało siedmiu z ośmiu członków rady nadzorczej koncernu. Stanowisko zachował prof. Janusz Zieliński. Zajmuje on miejsce stałego przedstawiciela Ministerstwa Skarbu w radzie, na którego powołanie rząd nie potrzebuje zgody akcjonariuszy.

Ministerstwo zgłosiło kandydatury większości nowych członków do rady. Nie ma wśród nich znanych menedżerów branży naftowej, którzy byli na krótkiej liście kandydatów: Macieja Giereja, szefa Nafty Polskiej za rządów SLD, czy Jerzego Małyski, byłego prezesa stacji paliwowych CPN i państwowych Naftobaz.

Przewodniczącym rady został Maciej Mataczyński, prawnik z Poznania. Kierował już radą Orlenu w 2006 r., ale podał się do dymisji. Jako powód podał spór z Ministerstwem Skarbu, kierowanym wtedy przez Wojciecha Jasińskiego, które według Mataczyńskiego dążyło do odwołania ówczesnego prezesa Orlenu Igora Chalupca bez merytorycznych powodów.

Na nowych członków Orlenu zostali powołani jako kandydaci Ministerstwa Skarbu:

Grzegorz Borowiec, były oficer we flotach polskich i zagranicznych armatorów, od 1997 r. zatrudniony w administracji państwowej, m.in. jako dyrektor generalny Urzędu Regulacji Energetyki i dyrektor departamentu finansów resortu w Ministerstwie Finansów, a od dwóch miesięcy - dyrektor generalny Ministerstwa Skarbu;

Ryszard Stefański, doradca finansowy;

Piotr Wielowieyski, ekonomista, b. szef NFI Zachodni.

Borowca nie było jednak na ogłaszanej przez Ministerstwo Skarbu liście kandydatów do rady Orlenu wyłanianych w konkursie. - Według zarządzenia o naborze do rad nadzorczych minister skarbu może bez konkursu powołać pracowników Ministerstwa Skarbu i w tym przypadku minister Aleksander Grad skorzystał z tego prawa - powiedział nam wiceminister skarbu Krzysztof Żuk nadzorujący branżę paliwową.

Z rekomendacji Nafty Polskiej do rady Orlenu powołano nowego szefa Nafty Marka Karabułę oraz związanego z PSL Krzysztofa Kołacha, który w latach 1994-98 był wojewodą płockim, a od 10 lat jest wójtem gminy Bedlno - położonej blisko rodzinnych stron wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka. Z rekomendacji Commercial Union powołano ekonomistę Raimondo Egginka, który w często wymienianej radzie Orlenu jest prawdziwym weteranem, zasiadając w niej od 2004 r.

Wraz z wymianą rady Orlenu rozpoczął się w pełni sezon roszad kadrowych w państwowych firmach paliwowych i chemicznych. Na 15 lutego w celu wymiany rad nadzorczych zwołano walne zgromadzenia akcjonariuszy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach. Rada Zakładów Azotowych w Kędzierzynie ma być zmieniona 19 lutego, a wkrótce może się też zmienić rada Gaz-Systemu, właściciela sieci krajowych gazociągów, oraz rada i zarząd PERN Przyjaźń, właściciela ropociągów, które tłoczą ropę do Rosji do rafinerii w Polsce i Niemczech.