Telekomunikacja Polska ma sojusznika w rządzie

Rząd sprzeciwia się planom Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie podziału Telekomunikacji Polskiej - pisze "Puls Biznesu".

Andrzej Panasiuk, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za telekomunikację uważa, że na gruncie obowiązującego prawa nie da się przeprowadzić podziału Telekomunikacji Polskiej. Z jego opinią nie zgadza się Anna Streżyńska, szefowa regulatora, która chce rozdzielić przedsiębiorstwo na dwie części, co miałoby zwiększyć dostęp do infrastruktury dla innych firm. "Spodziewałam się ataków torpedujących podział TP. Psy szczekają, a karawana idzie dalej" - mówi "Pulsowi Biznesu" Anna Streżyńska.

Urząd przez nią kierowany chce podziału Telekomunikacji na część obsługującą infrastrukturę i część sprzedającą usługi detaliczne. Dzięki temu, firmy którym obecnie dawny monopolista blokuje dostęp do swojej sieci, zyskałyby nowe możliwości.