Pierwsze zmiany personalne w PKP

Walne zgromadzenie akcjonariuszy PKP Cargo zmieniło skład rady nadzorczej państwowego kolejowego przewoźnika towarowego. Odwołano jej dotychczasowego przewodniczącego Arkadiusza Olewnika oraz trzech innych członków rady. Nowym szefem rady został obecny prezes PKP SA Andrzej Wach. W jej skład weszli także prezes rady nadzorczej PKP SA Wojciech Balczun oraz dyrektor biura prawno-organizacyjnego PKP SA Anna Żmuda-Bednarczyk. Zmieniona rada nadzorcza najprawdopodobniej odwoła dotychczasowego prezesa PKP Cargo Władysława Szczepkowskiego.