"GP": Straty z funduszy można odliczyć

PRZEGLĄD PRASY: Przepisy ustawy o PIT w części dotyczącej rozliczania strat w ramach dochodów kapitałowych powinny zostać doprecyzowane przez ustawodawcę, gdyż coraz częściej budzą wiele niejasności - postuluje "Gazeta Prawna".

W ustawie o PIT przyjęto zasadę, że o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła pisze w piątek "Gazeta Prawna" . Jednak kwestia pomniejszenia dochodu ze zbycia papierów wartościowych o stratę wynikającą z umorzenia jednostek w funduszu kapitałowym, a do tych zaliczają się fundusze inwestycyjne, nie jest jednoznacznie uregulowana - dodaje dziennik.

Zdaniem rozmówców gazety nie ma przeszkód, aby odliczać stratę z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych od dochodów osiągniętych ze sprzedaży akcji. Trzeba tylko pamiętać, że straty nie można odliczać jednorazowo w całości. O wysokość straty ze źródła przychodów poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może jednak przekroczyć 50 proc. tej straty.

- Przepisy w tej materii są niejednoznaczne. Jednak próba rozliczenia takich strat wydaje się ryzykowna, chyba że ktoś uzyskałby pozytywną odpowiedź organu podatkowego - mówią jednak eksperci. Dotychczasowa praktyka rzeczywiście działała na niekorzyść podatnika - dodaje "Gazeta Prawna" i postuluje doprecyzowanie przepisów.