PKP Przewozy Regionalne na plusie

PKP Przewozy Regionalne ten rok po raz pierwszy w swojej historii zakończą na plusie - zapowiadają przedstawiciele spółki

PKP PR, spółka z grupy PKP, która wozi pasażerów w ruchu regionalnym i międzywojewódzkim, w tym roku ma mieć 100 tys. zł zysku - zapowiadają jej przedstawiciele. W ostatnich latach firma miała wielomilionowe straty, a jej zadłużenie przekroczyło 2 mld zł.

PKP Przewozy Regionalne od początku swojego powstania sześć lat temu była nie lada problemem dla władz PKP oraz kolejnych ministrów transportu. W 2004 r. miała stratę na poziomie ponad 763 mln zł! W zeszłym roku już "tylko" 143 mln zł.

Ten rok będzie przełomowy. Firma od stycznia do października przewiozła już 139,7 mln pasażerów, o 4,5 mln więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. - Dobre wyniki zawdzięczamy też większemu zaangażowaniu samorządów województw w pokrywaniu deficytu generowanego przez pociągi regionalne czy zwrotowi przez budżet pieniędzy z tytułu zaległych ulg ustawowych w latach 2002-03 - mówi Łukasz Kurpiewski, rzecznik PKP PR.

Wyjście spółki na plus oznacza spełnienie warunku niezbędnego do oddłużenia firmy i przekazania jej samorządom. Obecnie wniosek o oddłużenie jest rozpatrywany przez Komisję Europejską