Krzysztof Janik - minister spraw wewnętrznych

Krzysztof Janik - minister spraw wewnętrznych

Poseł SLD, sekretarz generalny SLD. Ma 51 lat. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Akademii Ekonomicznej, a następnie zrobił doktorat na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Członek PZPR od 1968 r. do końca istnienia partii. Działał w Związku Młodzieży Wiejskiej i w ZSMP. W latach 80. był zastępcą przewodniczącego ZSMP. W 1986 r. został kierownikiem Zespołu Inteligencji KC i pełnił tę funkcję do 1990 r.

Był posłem w Sejmie II i III kadencji. Ekspert do spraw samorządu terytorialnego.

Członek-założyciel SdRP. W latach 1995-97 był podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W SdRP pełnił funkcję sekretarza generalnego. Otrzymał to stanowisko także w nowej partii SLD. Kierował ostatnią kampanią wyborczą Sojuszu. Był też w sztabie wyborczym Aleksandra Kwaśniewskiego w czasie ostatnich wyborów prezydenckich.