Prof. Jerzy Hausner - minister pracy

Prof. Jerzy Hausner - minister pracy

Poseł SLD. Urodzony 6 października 1949 w Świnoujściu. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, gdzie od 1972 r. pracuje w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej. Specjalista z zakresu ekonomii politycznej oraz gospodarki i administracji publicznej. W latach 80. piastował stanowisko sekretarza komitetu krakowskiego PZPR. W okresie 1994-96 był dyrektorem generalnym w Urzędzie Rady Ministrów, gdzie szefował zespołowi doradców ds. gospodarczych przy wicepremierze Grzegorzu Kołodce. W 1997 r., za rządów Włodzimierza Cimoszewicza był podsekretarzem stanu w kancelarii premiera. Został pełnomocnikiem do spraw reformy zabezpieczenia społecznego, której częścią była reforma emerytalna. Do jego zadań należało przygotowanie harmonogramu prac nad reformą, określenie zasad działania funduszy emerytalnych, przeprowadzenie symulacji kosztów wdrażania nowego systemu i określenie źródła ich pokrycia. Od 1996 r. jest członkiem Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP, któremu szefuje Marek Belka.

Żonaty. Ma dwie córki - Katarzynę i Martę.