Powód ewakuacji Kancelarii Premiera: pocisk przeciwpancerny

Wiadomo już, co spowodowało wczorajszą ewakuację Kancelarii Premiera. To pocisk kumulacyjny kalibru 75 - powiedział portalowi Gazeta.pl rzecznik BOR Dariusz Aleksandrowicz. Pocisk ma długość miedzy 30 a 40 cm.

Pocisk kumulacyjny to pocisk przeciwpancerny. Jak podaje Wikipedia, do przebicia pancerza wykorzystuje strumień kumulacyjny powstający po eksplozji materiału wybuchowego działającego na wkładkę kumulacyjną (cienkościenny stożek wykonany najczęściej z miedzi lub innego miękkiego metalu).

Ładunki kumulacyjne zaczęto stosować podczas II Wojny Światowej w minach przeciwumocnieniowych oraz pociskach do granatników przeciwpancernych - informuje Wikipedia.

Kancelaria Premiera udostępniła zdjęcia odkrytego wczoraj pocisku. Na fotografii widzimy pocisk zamurowany w ścianie, w takim stanie, w jakim znaleźli go remontujący budynek robotnicy. Wypełnia prawie całą grubość ściany. Z obu stron pokrywała go tylko cienka warstwa betonu.

Dwa kolejne zdjęcia przedstawiają pocisk już po wydobyciu go przez saperów ze ściany.

Budynek Kancelarii Premiera

Z informacji znajdujących się na stronach Kancelarii wynika, że budynek pochodzi z początku XX wieku. We wrześniu 1939 r., w czasie oblężenia Warszawy, gmach został zbombardowany. Parter budynku i skrzydło północne zajęte zostały na koszary SS. Natomiast zrujnowane skrzydło południowe wraz z przyległym ogrodem stało się miejscem egzekucji ludności Warszawy i palenia zwłok, m.in. więźniów Gestapo.

Gruntowana przebudowa budynku zaczęła się w 1946 r. i trwała dwa lata. Wtedy właśnie w skrzydle środkowym nadbudowano tzw. salę kolumnową, a od frontu dobudowano trzecie piętro. Ponieważ gmach przeznaczono na siedzibę Rady Państwa, hol główny, klatka schodowa prowadząca na I piętro oraz niektóre sale uzyskały charakter reprezentacyjny.