Muzeum Pragi w najstarszej praskiej kamienicy

Targowa 50/52 - pod tym adresem będzie się mieściło w Warszawie Muzeum Pragi. Będzie to pierwsza taka instytucja w prawobrzeżnej części stolicy. W lewobrzeżnej znajduje się ponad pięćdziesiąt placówek muzealnych.

Kamienica, w której muzeum znajdzie swoją siedzibę, jest najstarszym mieszkalnym budynkiem na Pradze: pochodzi z 1819 roku.

Powstające Muzeum Pragi będzie obejmowało - oprócz starej części prawobrzeżnej Warszawy - także Kamionek, Grochów czy Saską Kępę i ma ukazywać wielokulturowość tego miejsca.

Prawobrzeżna Warszawa jest jednym z najstarszych rejonów osadniczych w mieście. Tutejsze rolnictwo, handel, rzemiosło i przemysł przez stulecia były ściśle powiązane z gospodarką miasta stołecznego. Praga była też miejscem ważnych historycznych wydarzeń: znajduje się tu wiele miejsc pamięci narodowej. Do dziś, w tej części miasta zachowała się także - unikatowa w tej chwili - stara zabudowa.

Całkowita wartość projektu Muzeum Pragi szacowana jest na kwotę 30 mln złotych. Realizacja ma być ukończona w ciągu trzech lat: do 2010 roku.

Projekt organizacyjny Muzeum zakłada aktywny udział mieszkańców w jego tworzeniu: np zbieranie pamiątek do zbiorów muzeum.

Osoby chcące włączyć się w tworzenie Muzeum Warszawskiej Pragi mogą kontaktować się z pracownikami placówki pod adresem: muzeumpragi@op.pl