"GP": Co siódma stacja benzynowa działa bez koncesji

Nawet 1 tys. stacji benzynowych może działać w Polsce bez ważnej koncesji, wynika z szacunków Urzędu Regulacji Energetyki.

Z badań przeprowadzonych w ramach pilotażowego programu Platforma Paliw wynika, że ok. jedna szósta stacji benzynowych w województwie zachodniopomorskim działa bezprawnie. Akcja polega na utworzeniu internetowej bazy danych, w której na potrzeby 11 uprawnionych instytucji państwowych gromadzone i udostępniane są informacje na temat stacji paliw działających w województwie - podaje "Gazeta Prawna".

Oprócz braku koncesji wykryto również przypadki braku pozwoleń na użytkowanie czy protokołów przeciwpożarowych. Akcja okazała się skuteczna. Z danych URE wynika, że po przeprowadzeniu kontroli zwiększyła się liczba składanych wniosków o udzielenie koncesji na działalność w zakresie handlu paliwami. Zdaniem urzędu, przypadek województwa zachodniopomorskiego nie jest odosobniony.

- Szacujemy, że w skali kraju liczba stacji działających bez ważnej koncesji wynosi około tysiąc - mówi Piotr Grzebyk z gabinetu prezesa URE. Biorąc pod uwagę, że obecnie w Polsce działa ok. 6,8 tys. stacji benzynowych, można przypuszczać, że co siódma stacja w naszym kraju działa bezprawnie. W większości przypadków są to prawdopodobnie stacje prywatne. Koncerny paliwowe uzyskują bowiem jedną koncesję na działalność wszystkich placówek.