Nie zapłaciłeś rachunku przez pocztę? Twoja wina

Skutki spóźnionych faktur ponoszą wyłącznie klienci - pisze ?Gazeta Prawna?

Nawet 20 procent przesyłek Poczty Polskiej jest dostarczane do adresatów z opóźnieniem. Tymczasem klienci, którzy dostali faktury po terminie ich płatności, nie mogą liczyć na łagodniejsze traktowanie.

Dłużnik nie może usprawiedliwiać zwłoki w zapłacie należności opóźnieniem w doręczeniu faktury przez pocztę. W przypadku nieterminowego uiszczenia płatności wierzyciel ma prawo domagać się od niego odsetek.

Nieterminowe doręczenie rachunku nie usprawiedliwia bowiem zwłoki w uiszczeniu należności. Sytuacja komplikuje się w przypadku rachunków za prąd czy telefon, gdzie trudno przewidzieć kwotę płatności. W takiej sytuacji, aby uniknąć odsetek, klient musi powiadomić wierzyciela o spóźniającej się fakturze.