Ukraina: Emigranci przesyłają do domu 8,5 mld dolarów rocznie

Ukraińscy emigranci pracujący za granicą, w tym w Polsce, przekazują rocznie do swojego kraju prawie 8,5 miliarda dolarów. Dziennik ?Dieło" pisze, że jest to 8 procent produktu krajowego brutto Ukrainy i suma prawie 2 razy większa niż bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

Dziennik zwraca uwagę, że informacja przedstawiona przez jedną z agend ONZ, oparta jest jedynie na oficjalnych danych. Nie biorą one pod uwagę pieniędzy przekazywanych za pośrednictwem znajomych i rodziny. W takim wypadku suma pieniędzy przesyłana na Ukrainę może przewyższać nawet 21 miliardów dolarów.

"Dieło" pisze, że ukraiński emigrant zarabia miesięcznie średnio 800 dolarów, najmniej w Polsce - pracując u rolnika około 500, a najwięcej w Portugalii, gdzie na budowie można zarobić nawet 1500 dolarów. Nieoficjalnie mówi się, że za granicą pracuje -na stałe i od czasu do czasu- 7 milionów Ukraińców. Szukają oni pracy najczęściej w krajach Unii Europejskiej oraz w Rosji. Oficjalne pozwolenie ma jedynie pół miliona.