Ruch chce kupić 9 barów kawowych Tchibo za 8,1 mln zł

- Dystrybutor prasy Ruch podpisał we wtorek warunkową umowę przewidującą zakup 9 barów kawowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Tchibo Warszawa za 8,1 mln zł netto, podała spółka w komunikacie. Ponadto Ruch zapowiada, że w najbliższych dniach otworzy pierwsze kawiarnie pod własną nową marką, która obejmie także przejmowane bary Tchibo.

Umowa dotyczy 9 barów kawowych, które zlokalizowane są w Gdańsku, Łodzi, Markach pod Warszawą, Poznaniu (2 bary) i w Warszawie (4 bary).

Tchibo Warszawa sp. z o.o. wynajmuje lokale, w których prowadzone są bary, dlatego przeniesienie praw i obowiązków najemcy wynikających z umów najmu tych lokali na Ruch wymaga zgód wynajmujących, podano w komunikacie.

"Cena sprzedaży wynosi 8,1 mln zł (netto). W przypadku braku zgody wynajmujących na cesję praw z poszczególnych umów najmu lokali cena sprzedaży zostanie odpowiednio obniżona (zgodnie z uzgodnioną przez strony umowy wyceną poszczególnych barów)" - głosi komunikat.

Warunki zawieszające umowę to m.in.: uzyskanie przez Ruch zgody walnego zgromadzenia - zaplanowanego na środę, 17 października - na realizację transakcji oraz uzyskanie zgód wynajmujących na cesję praw z umów najmu lokali, w których prowadzone są ww. bary kawowe lub na rozwiązanie dotychczasowych umów najmu z Tchibo i zastąpienie ich nowymi umowami.

"Spółka w najbliższych dniach otworzy pierwsze kawiarnie pod własną nową marką, a do końca roku planuje otwarciu kolejnych kilku/kilkunastu kawiarni" - zapowiada także Ruch.

"Pozyskane bary kawowe 'Tchibo' oraz otwierane obecnie kawiarnie będą prowadzone pod tą samą nową marką własną" - czytamy dalej.

W I połowie roku przychody ze sprzedaży Ruchu 2,05 mld zł, co stanowi 48,6% rocznego planu przed obecną korektą. Zysk netto wyniósł 20,0 mln zł, co oznacza wykonanie 40,6% całorocznej prognozy.