Euromiliony dla Warmii i Mazur

Miliard euro dostanie nasz region w najbliższych sześciu latach. Za te pieniądze wybudujemy nowe drogi, powstaną aquaparki, rozwiną się lokalne firmy.

Jeszcze nigdy Warmia i Mazury nie dostały takiego wsparcia finansowego z Unii Europejskiej. Dzięki temu miliardowi euro w województwie powstanie sieć nowych dróg, zrewitalizowane zostaną zapomniane zabytki, uzbrojone będą tereny pod inwestycje.

Regionalny Program Operacyjny (RPO) dla Warmii i Mazur został podzielony na dwie części. Pierwsza to tzw. inwestycje kluczowe, które mają zagwarantowane pieniądze. Przeznaczono na nie 386 mln euro. Powstaną za nie nowe drogi na północy województwa (połączą krajową siódemkę z Gołdapią) oraz na południu (połączą Iławę z krajową siódemką). Ta sieć, jak zapowiada Jacek Protas, marszałek województwa, będzie alternatywą dla najważniejszej szosy Warmii i Mazur - krajowej szesnastki. Kolejną ważną inwestycją będzie port lotniczy w Szymanach. W RPO zapisano na ten cel 37 mln euro.

Dzięki unijnym dotacjom zmienią się też Pola Grunwaldu, gdzie powstanie nowe muzeum i kompleks naukowo-rekreacyjny. Nasz region zyska też atrakcyjne Termy Warmińskie, czyli baseny z ciepłą wodą z głębi ziemi.

W Olsztynie mieszkańcy doczekają się w końcu aquaparku, a nad Wielkimi Jeziorami Mazurskimi wybudowana będzie sieć ekologicznych marin. W okolicach jezior powstanie też kanalizacja, a na brzegach punkty odbioru śmieci z łódek.

59 mln euro pójdzie też na rozbudowę infrastruktury i bazy hotelowej w rejonie kanału ostródzko-elbląskiego. Rozbudowana zostanie też w województwie internetowa sieć szerokopasmowa.

Miliony do wygrania

Pozostałe 650 mln euro z RPO będą rozdzielone w konkursach na inwestycje podporządkowane ośmiu priorytetom.

W priorytecie I "Przedsiębiorczość" jest 207,3 mln euro na rozwój firm, czyli zakup maszyn albo nowych technologii. Te pieniądz są dla firm, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych, szkół wyższych, osób prawnych i fizycznych prowadzących szkoły i placówki oświatowe, dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń.

Kolejny priorytet to "Turystyka" - przeznaczono na nią 134,4 mln euro. Tysiące turystów, którzy co roku przyjeżdżają do nas na żeglowanie po wielkich jeziorach czy zwiedzanie zabytków, narzekają na brak bazy noclegowej czy pól campingowych. 134,4 mln euro ma to zmienić.

Będzie można je wydać na budowę ścieżek rowerowych, hoteli, moteli, zagospodarowanie nabrzeży jezior, stworzenie bazy rekreacyjno-biwakowej, urządzanie plaż, renowację obiektów dziedzictwa kulturowego, budowę stanicy wodnej wyposażonej w sprzęt pływający, stworzenia uzdrowiska. Za unijne pieniądze będzie można też zagospodarować i oznakować szlaki i atrakcje turystyczne (ścieżki rowerowe i trasy kajakowe), punkty i wieże widokowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stanice wodne (wraz z obiektami małej architektury itp.), a także pomosty służące turystyce wodnej, parkingi. Będzie można również zagospodarować nieczynne linie kolejowe na potrzeby turystyki.

W trzeciej kopercie - "Infrastruktura społeczna" - jest 62,1 mln euro. Można je będzie zainwestować w sprzęt medyczny, dydaktyczny, budowę nowych oraz modernizację i rozbudowę istniejących placówek oraz obiektów świadczących usługi z zakresu edukacji.

Ale uwaga! Nie wszystkie szkoły będą mogły skorzystać z tego wsparcia. Zgodnie z RPO nie będą finansowane projekty jednostek edukacyjnych, oferujących dyplomy w dziedzinach o niewielkim znaczeniu lub bez znaczenia dla modernizacji i rozwoju gospodarczego regionu.

Czwarty priorytet o nazwie "Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast" to 82,5 mln euro do wydania. Na te pieniądze czekają głównie samorządy, które mają wiele zaniedbanych zabytków. Dzięki dobrze napisanym projektom dawny blask zyskają kamienice, zniszczone parki czy cmentarze.

W piątej kopercie - "Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna" - znajdzie się 352,4 mln euro. Te pieniądze mają posłużyć do budowy i modernizacji linii kolejowych, remontu i przebudowy dróg. Ale uwaga, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dofinansowane zostaną tylko projekty, które będą ważnym ciągiem komunikacyjnym - łączyć mają np. drogę gminną z regionalną, prowadzić będą do terenów inwestycyjnych czy ważnych terenów turystycznych. Pieniądze będzie też można wydać na zakup nowego taboru kolejowego, budowę portów czy modernizację istniejących połączeń wodnych śródlądowych.

Na szósty priorytet "Środowisko przyrodnicze" przeznaczono 93,2 mln euro. Tu znajdą się pieniądze na projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami komunalnymi, budowy wodociągów, kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. Wszystko po to, by zapobiec dalszej degradacji naszego środowiska.

W siódmym priorytecie nazwanym "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" przewidziano 62 mln euro. Za te pieniądze powstaną szerokopasmowe sieci i upowszechni się dostęp do internetu.

42 mln euro przewidziano też na ostatni priorytet - "Pomoc techniczna". Za te pieniądze prowadzona będzie promocja programów unijnych, powstaną informatory o funduszach, szkolenia, punkty informacyjne itd.

Czekamy na sygnał z Brukseli

RPO Warmia i Mazury zostanie zatwierdzone przez Komisję Europejską dzisiaj. Ale nie warto czekać na konkursy. Należy już pisać projekty, tak by jak najszybciej je złożyć i rozpocząć budowę, dróg, przystani, sal dydaktycznych itd.

Dodatkowe informacje o naszym RPO można uzyskać na stronie - www.wm.24.pl - lub w departamencie rozwoju regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

O unijnych funduszach na lata 2007-13 czytaj też w ogólnopolskim wydaniu "Gazety" oraz w internecie:

Fundusze Europejskie na Gospodarka.Gazeta.pl

Urząd Marszałkowski

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego