MR: Prokom Investments winne 90 mln Agencji Nieruchomości Rolnych

Firma Prokom Investments S.A. ma około 90 milionów złotych długów wobec Agencji Nieruchomości Rolnych. Poinformowano o tym na konferencji prasowej w Ministerstwie Rolnictwa.

Zadłużenie, które jest stopniowo spłacane, wynika z zaległych opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości na warszawskim Wilanowie o powierzchni ponad 400 hektarów. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego stopniowo sprzedawała prawo wieczystego użytkowania tych gruntów spółkom właściciela Prokom Investments, Ryszarda Krauzego. Agencja Nieruchomości Rolnych, do której formalnie należą nieruchomości, pozwała spółki Krauzego do sądu o wypłatę zaległych należności. Mimo trwających kilka lat postępowań Agencja nie odzyskała wszystkich pieniędzy.

Według resortu rolnictwa firmy Krauzego są największym wierzycielem Agencji.

Suma wszystkich zaległych należności Agencji Nieruchomości Rolnych wynosi około 800 milionów złotych. Ściągalność tych należności jest jednak coraz lepsza - zapewnia Ministerstwo Rolnictwa.