Sondaż: Polacy chcą zamienić złote na euro

Według najnowszych badań GfK Polonia dla Business Centre Club w ramach kampanii społecznej PRO-EURO, prawie połowa Polaków chce zastąpić złotego walutą Unii Europejskiej.

Z badań GfK Polonia wynika także, że zmniejsza się ilość przeciwników wprowadzenia w Polsce euro.- podaje "Rzeczpospolita". Obecnie 44 proc. Polaków uważa, że złotówka jest najlepszą walutą dla Polski, gdy jeszcze 2 lata temu w ten sposób myślała ponad połowa społeczeństwa - wynika z badań "Nastawienie Polaków dla waluty euro".

Zdaniem "Rz" zmiana preferencji jest bardzo silna i nie sposób wskazać jednoznacznych przyczyn takiej wolty. Na pewno nie pomaga kwestii wprowadzenia euro debata publiczna, gdyż rząd ustalił: "euro tak, ale gdy będzie to dla Polski korzystne".

Zdaniem dyrektor zarządzającej GfK Polonia Agnieszki Sory, takie nastawienie do wspólnej waluty ma związek z doświadczeniami Polaków, gdyż w ciągu 3 lat sami mogliśmy się przekonać, czym Unia jest. Polacy więcej podróżują, są "bardziej świadomi", gdy widzą doświadczenia krajów UE - pisze "Rz".

Z badań wynika, że tylko 14 proc. respondentów chciałoby wprowadzenia waluty już teraz. 45 proc. twierdzi, że warto, ale w przyszłości. Z kolei 27 proc. stanowczo deklaruje, że pod żadnym pozorem nie powinniśmy rezygnować ze złotówki.

Nie maleją obawy przed przyjęciem wspólnej waluty. Prawie połowa Polaków uważa, że taka operacja miałaby negatywny wpływ na ich życie osobiste, niewiele mniej osób jest zdania, że miałaby pozytywny wpływ. Autorzy badania zwracają uwagę, że obawy Polaków są bardziej racjonalne niż jeszcze dwa lata temu.

Badania przeprowadzono w maju 2007 r. i w czerwcu 2005 r. na reprezentatywnej 1000-osobowej próbie wśród Polaków powyżej 15. roku życia.