PE zaniepokojone z造m dzia豉niem numeru 112

Parlament Europejski jest zaniepokojony z造m funkcjonowaniem numeru alarmowego 112. Pos這wie w pisemnej deklaracji za膨dali dokonania oceny we wszystkich pa雟twach cz這nkowskich.

W oświadczeniu pos這wie zwracają uwagę na wciąż niską jakość usług świadczonych obywatelom w ramach numeru 112, mimo że jednolity numer alarmowy został ustanowiony już w 1991 roku. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering poinformował o przyjęciu i zamieszczeniu w protokole posiedzenia treści oświadczenia.

Parlament podkreśla w nim, że sprawne działanie numeru 112 związane jest z wieloma dziedzinami - telekomunikacją, ochroną zdrowia, bezpieczeństwem wewnętrznym oraz ochroną cywilną. Ma również wpływ na transport czy turystykę. Pos這wie wezwali państwa członkowskie i Komisję do zastosowania wszelkich procedur oraz środków w celu zagwarantowania skutecznego działania numeru alarmowego 112 na obszarze całej Unii Europejskiej. Parlament zalecił również Komisji Europejskiej dokonanie, za pośrednictwem niezależnej instytucji, oceny faktycznego stanu.

Oświadczenie, pod którym podpisało się 512 pos堯w zostanie przekazane Radzie i Komisji Europejskiej.